Parametrat TEKNIKE

KORIDORI

6.60 m²

QENDRIMI DITOR

5.67 m²

KUZHINA DHE RYEZARI

13.07 m²

DHOMA E FJETJES 1

11.91 m²

BANJO

4 .11 m²

LOGJA

6.60 m²