PARAMETRA TEKNIK TË FIZIKËS NDËRTIMORE

Fasada e
ndërteses

FASADA

Fasada e ndërtesës (pjesa solide) është e izoluar me lesh guri me trashësi 100 mm dhe dendësi 75 kg/ m3 e mbuluar me pllaka procelani dhe me panele HPL mbi nënkonstruksion të aluminiumit: FASADE E VENTILUAR. Të gjitha materialet jan A1 kategori Jo të ndezshme sipas EN ISO 1182 Rw = 65 dB.

DRITARET

Dritaret në tërë kompleksin janë pa parapet. Dritaret janë nga profilet PVC, me profil 82 mm me 3 dihktungje, me xham të jashtëm të laminuar 3.3.1, LOW-E soft-coat e me mbushje gaz Argon dhe me roleta Veneciane të (Fshehura në fasadë). Rw = 41 dB.

MURET

Muret në mes njësive banesore do të jenë mure dy shtresore (Bllok arxhile 12cm + 5cm lesh mineral + 12 cm bllok arxhile) të përfunduara me silenciator. Rw= 56 Db. Muret brenda njësisë banesore do të jenë me bllok të arxhilës me trashsi 12 cm. Rw= 47 Db

BANJOT, WC-TË

Pllaka qeramike si dhe sanitaria do të jenë të përzgjedhuara në “FORTESA HOME” nga prodhuesi me renome botërore “GROHE”, me mundësi përzgjedhje individuale.

GARAZHAT

Koncepti i vendparkingjeve dhe depove për nevojat e njësive banesore është zhvilluar me një nivel nëntokësor

ASHENSORËT

Ashensorët janë me dimensione të kabinës 2100 x 1200 [mm] dhe me shpejtësi prej 1.0m/s (bazuar në analizat e trafikut dhe kohen e pritjes prej max 45 sec. dhe të izoluar për zhurmë në anët e nevojshme. Rw = 59 dB

PËRSHKRIMI TEKNIK I GARAZHAVE:

 • Që të jet lëvizja sa më e lehtë për banorët e kompleksit, ne kemi krijuar një hyrje dhe një dalje të veçant.
 • Hyrjet/daljet me veturë në garazha janë të kontrolluara me dyer të mbylluara me acces card/chip.
 • Dyshemeja në garazhë do të jet me fer beton, pjesa për komunikim të këmbësorëve është me bazë epokside e njëkohësisht fosforoshente.
 • Ndriqim automatik.
 • Sistem i sprinklerave për fikjen/lokalizimin e zjarrit.
 • Sinjalizim vertikal dhe horizontal i komunikacionit dhe rrugëve të evakuimit.
 • Materializimet e elementeve arkitektonike, konform rregulloreve dhe standardeve në fuqi.
 • Video monitorimi me kamera 24/7 në tërë hapësirën e jashtme të kompleksit si dhe në garazha si një element integral i sistemit të sigurisë.
 • Sistemi i mbrojtjes nga zjarri, sipas IFC 2012 (IFC= International Fire Code)

FURNIZIMI ME UJË

Sa i përket ujit sanitar dhe teknik, ujë do të ket 24/7, sa i përket ujit të pijshëm mvarsisht nga furnizimi prej ujësjellësit regjional “Prishtina”.

MBROJTJA NGA ZJARRI

Kompleksi SAFARI është projektuar dhe do të implementohet që të jet në pajtueshmeri të plotë me rregullore teknike për mbrojtje nga zjarri dhe me Sub-Strukturim adresibil deri në nivelin e Katit - dmth: Centralla e zjarrit e identifikon dhe lajmëron katin ku ka ndodhë zjarri eventual dhe adresimi i intervenimit është më i shpejt. Po ashtu, hidrantët do të jenë të vendosur në çdo hapësirë të komunikimit sipas normave dhe rregulloreve teknike.

GJELBËRIMI DHE HAPËSIRAT PUBLIKE

 • Oborri është projektuar dhe do të realizohet me material konform konceptit që do të zhvillohet për të gjitha projektet: bari, drunjë dekorativ,
  gjelbërim i mesëm dhe i lartë, kubeza, kallderm, gomë dhe poliuretan të lodrat e femijëve.
 • Do të ket ndriqim të sigurisë, ndriqim dekorativ dhe ndriqim emergjent.
 • Sistemi i mirëmbajtjes me shtëpiak të dedikuar.
 • Hapësira publike do të jet nën monitorimin e kamerave për një siguri më të lartë.
 • Dyert kryesore të hyrjes do të jen me acces card/chip dhe po ashtu do të jet sistemi i komunikimit për çdo njësi banesore me zë të një kualiteti të lartë.