Parametrat TEKNIKE

KORIDORI

10.69 m²

QENDRIMI DITOR

23.18 m²

KUZHINA DHE RYEZARI

9.38 m²

DHOMA E FJETJES 1

12.07 m²

DHOMA E FJETJES 2

12.00 m²

BANJO

4.34 m²

WC

2.42 m²

LOGJA

6.44 m²