Parametrat TEKNIKE

QËNDRIM DITOR

40.83 m²

KUZHINA

39.46 m²

KUZHINA DHE RYEZARI

12.98 m²

DHOMA E FJETJES 1

12.98 m²

DHOMA E FJETJES 2

15.62 m²

DHOMA E FJETJES 3

18.01 m²

BANJO

6.38 m²

BANJO

3.78 m²

TERASA

14.64 m²

LOGJA

5.09 m²