Standart

81.66 m²

Standart

89.04 m²

Standart

91.99 m²

Standart

97.18 m²

Përdhesë

112.21 m²

Përdhesë

136.80 m²

Penthouse

172.71 m²